Jump to content
The library informs: OBS! DENNA SIDA FUNGERAR INTE LÄNGRE ! Välkommen att låna e-böcker direkt via bibliotekets nya hemsida: http://bibliotek.skelleftea.se/web/arena/e-bocker-och-e-ljudbocker

E-books / Religion & Beliefs


Cover for Synteism - Att skapa Gud i Internetåldern
E-book

Synteism - Att skapa Gud i Internetåldern

EN NY REVOLUTIONERADE FRAMTIDSVISION FRÅN FÖRFATTARNA SOM FÖRUTSPÅDDE IT-BUBBLAN OCH 11 SEPTEMBERCyberfilosoferna och framtidsforskarna Alexander Bard och Jan Söderqvist är tillbak ...


Cover for Jag har ju ett bra liv
E-book

Jag har ju ett bra liv

Äntligen var familjen Nygård i Kalifornien. Föräldrarna firade 20 år som gifta och hade tänkt ut en semester som kunde passa allihop inga vilda nöjesparker, bara ställen som kunde ...


Cover for Förlåtelse - Den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld
E-book

Förlåtelse - Den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld

"Jag har ofta sagt att i Sydafrika hade det inte funnits någon framtid utan förlåtelse. Vår ilska och viljan att hämnas hade kunnat förstöra allt. Det är lika sant för var och en a ...


Cover for Samma gamla nya jag
E-book

Samma gamla nya jag

När jag upptäckte kristen tro i tonåren trodde jag att jag i snabb takt skulle förvandlas till ett helgon. Tjugotre år senare längs trons väg förundras jag över vad Gud har gjort i ...


Cover for Upprorsmakaren
E-book

Upprorsmakaren

Vi vet inte mycket om Jesu liv, men vi vet säkert att han blev hängd och dog på korset. Och vi vet att det var ett straff som de romerska ockupanterna av Palestina reserverade för ...


Cover for Koranen
E-book

Koranen

by

Koranen är islams heliga bok. Den utgör enligt muslimsk uppfattning Guds oförvanskade ord som uppenbarats till profeten Muhammed genom ängeln Gabriel. Detta ägde rum vid många skil ...


Cover for Bibeln (Svenska Folkbibeln 98)
E-book

Bibeln (Svenska Folkbibeln 98)

Världens i särklass mest lästa bok, tryckt i miljarder exemplar och översatt till tusentals språk. Varför har Bibeln blivit så älskad genom alla tider? Jesus sade: "De ord som jag ...


Cover for Psaltaren illustrerad
E-book

Psaltaren illustrerad

Under tre tusen år har människor hämtat tröst, kraft och vägledning i Bibelns mest älskade bok, Psaltaren. De 150 psalmerna famnar livets olika skiftningar, både det ljusa och det ...


Cover for Ljusbärarna
E-book

Ljusbärarna

Ljusbärarna handlar om människor som lever ett fullständigt engagerat liv, de tar sin passion för Gud, för den andliga upplevelsen och för sina medmänniskor på fullt allvar - och h ...


Cover for Biblisk historia
E-book

Biblisk historia

Alf Henrikson refererar i detta verk hela den bibliska historien, från den första skapelseberättelsen som inleder Gamla Testamentet till Uppenbarelseboken som avslutar Nya Testamen ...


Cover for Afrodites tårar : om gamla gudar och eviga människor
E-book

Afrodites tårar : om gamla gudar och eviga människor

Afrodite? Vem var hon? Vad blev hennes öde? Tillbaka i Grekland återknyter Theodor Kallifatides till sitt första hemlands många myter och sagor. Har de något att säga oss också ida ...


Cover for Jesus : jude, rebell, gud?
E-book

Jesus : jude, rebell, gud?

Vem var egentligen Jesus – den historiske personen? Sören Wibeck har skrivit en kritisk biografi om den person som dominerat Västerlandets historia under 2000 år. I boken presenter ...


Cover for De otrogna : Konflikten mellan kristendom och islam
E-book

De otrogna : Konflikten mellan kristendom och islam

År 638 erövrades Jerusalem av araberna. Från den dagen har kristna och muslimer betraktat varandra med djup misstro. I Andrew Wheatcrofts "De otrogna" får vi ta del av en av histor ...


Cover for Islam och Europa : Samlevnad eller konfrontation
E-book

Islam och Europa : Samlevnad eller konfrontation

Den växande muslimska fundamentalismen är inte ett uttryck för en generalplan att i ''ett heligt krig'' attackera västvärlden. Motsättningarna och fiendskapen mellan olika trosrikt ...


Cover for Guds folk - Ett reportage om USA:s kristna höger
E-book

Guds folk - Ett reportage om USA:s kristna höger

Amerikanska nyhetsankare påstår att Irans kärnvapen har med Uppenbarelseboken att göra. Aktivister som helighåller livet skjuter ihjäl abortläkare. Organisationer vill omvända homo ...


Cover for Korset och halvmånen : En bok om de religiösa minoriteterna i Mellanöstern och i Sverige
E-book

Korset och halvmånen : En bok om de religiösa minoriteterna i Mellanöstern och i Sverige

Sedan Ingmar Karlsson 1991 utkom med boken Korset och halvmånen har situationen för de religiösa minoriteter som boken beskriver förändrats markant, både i Mellanöstern och i Sveri ...


Cover for ok, amen : om kärlek och fientlighet i chassidernas New York : dokumentär
E-book

ok, amen : om kärlek och fientlighet i chassidernas New York : dokumentär

I Williamsburg i New York bor chassiderna, de ultraortodoxa judar som lätt känns igen på sina svarta rockar, långa skägg och tinninglockar. Chassiderna konserverar en gammal religi ...


Cover for Nya tankar om kreativitet och flow
E-book

Nya tankar om kreativitet och flow

Är kreativitet bara ett modeord eller en djup drivkraft hos människan? Och vad är flow? Och vad händer när de två samverkar? Georg Klein skriver i bokens förord: Den starka driften ...


Cover for Utan mörker inget ljus : Om sorg och försoning
E-book

Utan mörker inget ljus : Om sorg och försoning

Sorg berör de starkaste känslorna i vår existens – vanmakt, hopplöshet och förtvivlan. Sorgen har många ansikten – känslan av overklighet, rastlöshet, oro, ilska, koncentrationssvå ...


Cover for Livsglädje : 7 vägar till inre harmoni
E-book

Livsglädje : 7 vägar till inre harmoni

?Att rensa en rabatt, baka ett bröd, sopa ett golv är andligt utvecklande. Vardagens Uppgifter är genvägar till Gud.? ?Om själen inte får plats i kroppen blir människan sjuk. Hon k ...


Cover for En dold gud. Om religion, vetenskap och att söka..
E-book

En dold gud. Om religion, vetenskap och att söka..

Har en tro på Gud blivit en omöjlig paradox idag när vetenskapen löst gåtor som tidigare bara kunnat förklaras med hänvisning till det gudomliga? Eller är existensen av en dold Gud ...


Cover for De tio budorden i vår tid
E-book

De tio budorden i vår tid

Vem vet hur historien hade tett sig om de tio budorden inte funnits?Som omistliga rättesnören i all samlevnad har budorden styrt över riken och hjärtan så länge människan varit civ ...


Cover for Förnuft och högmod
E-book

Förnuft och högmod

Lena Andersson är en av de vassaste och mest kompromisslösa skribenterna i Sverige idag. Inte minst när hon skriver om religion och relativism. Vilket hon gärna gör. Hennes skärskå ...


Cover for Heligt år
E-book

Heligt år

Allt fler upptäcker hur kyrkoåret kan skänka rytm och riktning åt det kristna livet och kyrkans gudstjänst. Firandet av de stora högtiderna – Julen, Påsken, Pingsten – är långt mer ...


Cover for Jag lutar åt Gud
E-book

Jag lutar åt Gud

”När oron sätter in och sömnen flyr brukar jag i stället för att titta i taket försöka tänka att jag är utrustad med en resignationssida och en förtröstanssida och så vänder jag mi ...